top of page

Ikke gå glipp av nyheter!

Thanks for subscribing!

Nyheter

Rytterstøtte

Lineognemo.jpg

NHSK ønsker å støtte medlemmer som representerer klubben ved deltakelse på stevner. Tilbudet gjelder alle typer NRYF stevner, uansett gren eller resultat. Ønsker du å søke rytterstøtte ? Da er det noen krav du må etterfølge , og dette er fremgangsmåten : 1. Være medlem i NHSK og representert /representere klubben 2. Du må laste ned skjemaet «søknad om rytterstøtte» på denne linken, og fylle den ut ordentlig, husk å legge ved kontonummer. 3. Du må legge ved stevneinvitasjonen fra alle de stevnene du ønsker å søke rytterstøtte for. Vi ønsker å se avgiften for den klassen du starter, marker avgiften tydelig. Et par måter å gjøre dette på er f.eks å printe ut stevneinvitasjonen, markere start avgiften, scanne dokumentet og lagre som en pdf fil. Eller ta «skjermbilde/screenshot»av stevneinvitasjonen, åpne dokumentet i photoshop eller lignende , markere startavgiften, lagre dokumentet som pdf fil. Gjelder også FEI propper, finn avgiften og marker den tydelig. Linker til de diverse er IKKE godtatt, skal være pdf filer . 4. Du må legge ved rytterens individuelle resultater fra Horsepro, her står jo alt på en side for hele året du søker så det er enkelt å legge ved. Enkleste måten å gjøre dette på er å bruke skriv ut alternativet på horsepro siden , og velge å åpne den som pdf og deretter lagre den som en pdf fil. Linker er IKKE godtatt. 5. Fristen for å sende inn søknaden for rytterstøtte er 30 januar påfølgende år. Dvs frist for rytterstøtte for 2016 er 30 januar 2017 osv.  6. Fra og med sesongen 2015 har styret besluttet av vi IKKE vil utbetale støtte for lisenser. 7. For å være berettiget til rytterstøtte må du ha bidratt med hjelp til klubbens aktiviteter f.eks mannskap på våre stevner (minst 1 hel dag eller 2 halve dager), arrangert aktiviteter/kurs for klubbens medlemmer. Det er viktig at du presiserer i søknaden hvilken aktiviteter / stevner du har hjulpet til på og hva oppgaven din var denne dagen. 8. NHSK ønsker å bidra med INNTIL 50% pr start, vi har en pott som blir fordelt ut på medlemmene som søker. 9. Send søknaden per post til Nannestad Hestesportklubb Postboks 105 2032 Maura , søknader som ikke er kommet inn til 30 januar eller ikke møter kravene satt i punktene over vil bli avvist! 10. Om klubben skal dekke kursavgifter for sine medlemmer, må det søkes om ønske om deltakelse og dekking av utgiftene på det aktuelle kurset til styret. Søknaden om klubben kan dekke utgiftene skal behandles på styremøte. Styret skal også avgjøre om det er behov for disse kursene i klubben ved eventuell støtte. Klubben vil være behjelpelig med å melde medlemmer på ønskede kurset, men om klubben skal dekke eventuelle utgifter på behandles på styret.   Vi ønsker alle en flott stevnesesong! Mvh Styret i Nannestad Hestesportklubb

Følg oss på instagramog facebook

  • Facebook
  • Instagram
  • Twitter
  • Pinterest

SUBSCRIBE

Thanks for subscribing!

bottom of page