top of page
Lineognemo.jpg

Hei og velkommen til NHSK

Nannestad Hestesportklubb ble stiftet 15. oktober 2003

Klubben ble i februar 2004 tatt opp som medlem av Norges Idrettsforbund, med Norges Rytterforbund som særforbund. Dette gjør at våre medlemmer kan få utstedt lisens via Nannestad Hestesportklubb, slik at man kan starte i offisielle stevner. 

Klubben har medlemmer i alle aldre som har en felles interesse: HEST!

Medlemmene er fordelt på forskjellige staller, hovedsakelig i Nannestad, men også utenfor kommunen.

Hvorfor og hvordan ble vi til:
Flere hesteinteresserte i Nannestad begynte å snakke om at det ville være fint å samle alle med denne felles interessen i en klubb både av praktiske og sosiale hensyn.
Av mangel på en slik klubb tok noen initiativet til et møte, dette ble avholdt på Skogtun Ungdomssenter 15. oktober 2003 og Nannestad Hestesportklubb ble en realitet. Det ble satt ned et styre, og medlemslista telte rundt 30 personer etter dette møtet.

Klubbens formål:
Hovedformålet til klubben er å legge forholdene til rette for klubbens medlemmer til å drive med aktiviteter med hest. Dette innebærer også å ivareta ryttere og kusker sine  interesser og rettigheter i miljøene rundt oss, men også å fremme en positiv holding blant oss som driver med hest, slik at vi blir godt mottatt av samfunnet forøvrig.

Klubbens mål:
- å hjelpe ryttere og kusker til å nå sine mål innen sine aktiviteter
- å arrangere kurs og temakvelder som kan fremme medlemmenes kunnskaper i sitt forhold til hest
- å arrangere medlemskvelder
- å arrangere turer, både med og uten hest

Kontakt oss :

epost : Nannestadhestesportklubb@gmail.com

Styret

megdesember2023croppet.png

Gro Anita Bråthen

Leder

idaroos.jpg

Ida Christine Roos

Nestleder

Lineognemo.jpg

Line Michelsen

Kasserer/

medlemsansvarlig

Lineharang.jpg

Line Harang

Styremedlem

JorunnSvendsen.jpg

Jorunn Svendsen

Styremedlem

HegeJohnsenBenjaminsen.jpg

Hege Johnsen Benjaminsen

Styremedlem

GlennFinstad.jpg

Glenn Finstad

varamedlem

HeleneHaugePedersen.jpg

Helene Hauge Pedersen

Ungdomsrepresentant

NoralovdahlGundersen.jpeg

Nora Løvdahl Gundersen

Ungdomsrepresentant

bottom of page