top of page

Rytterstøtte

NHSK ønsker å støtte medlemmer som representerer klubben ved deltakelse på stevner. Tilbudet gjelder alle typer NRYF stevner, uansett gren eller resultat.


Ønsker du å søke rytterstøtte ?

Da er det noen krav du må etterfølge, og dette er fremgangsmåten :  1. Medlemmer som representerer NHSK på stevner har mulighet til å søke om rytterstøtte, dvs. støtte til startavgifter for stevner man har startet. Søknaden fylles ut og sendes styret innen 30. januar året etter aktuelle sesong. Klubben kan innvilge inntil 50 % av startavgiftene det er søkt om, innenfor rammene satt i budsjettet for aktuelt år. Det presiseres at det er kun startavgifter en kan søke om støtte til. Ved FEI stevner hvor avgiften inkluderer “Bed & Box/meeting fee” anmodes utøver om å få spesifisert startavgiften, ev. vil startavgiften beregnes til maksimalt kr. 1.500,- pr. start og refusjonen beregnes av dette. Dersom det er mange søknader eller medlemmer søker om støtte i størrelsesorden slik at 50 % av omsøkte beløp overskrider budsjettet vil det innvilges lavere prosent til søkerne. For å få innvilget rytterstøtte må søkeren ha bidratt til klubbens drift/aktiviteter/arrangementer av betydning, dette innebærer ett av følgende (eksempler):

    • - hjulpet til under klubbens stevner minimum en hel dag for ett stevne, ev. halv dag for to stevner

    • - utfører oppgaver for klubben som innebærer ca 6 timer totalt (gjennom et år)

    • - gjennomfører/har ansvar for dagsarrangement for klubbens medlemmer, f.eks. treningsdag, temadag/temakveld, medlemsmøte, eller tilsvarende Det kan vurderes å gi redusert økonomisk bidrag/støtte for ovennevnte punkter til medlemmer som har bidratt i mindre grad enn angitt over. Styret kan også vurdere ekstra støtte til medlemmer som har startet større nasjonale eller internasjonale stevner, f.eks. Norsk, Nordisk eller Verdensmesterskap.

Disse økonomiske retningslinjene ble vedtatt på årsmøte 2023.


Send søknaden pr e-post til stevne.nannestad@gmail.com, Bruk skjemaet under her! Søknader som ikke har kommet inn til 30 januar eller ikke møter kravene satt i punktene over vil bli avvist.


Vi ønsker alle en flott stevnesesong

mvh

Styret i Nannestad Hestesportklubb

NHSK_søknad rytterstøtte
.xls
Download XLS • 92KB

コメント


bottom of page